Chenrezig Ritueel

Chenrezig Ritueel

Chenrezig, "hij die kijkt met heldere ogen". Hij is de Tibetaanse incarnatie van Avalokitésvara, de Bodhisattva van het mededogen en wordt beschouwd als de beschermer van Tibet. Chenrezig of Avalokitesvara met vier armen is de meest populaire vorm van de godheid.

De symboliek ervan, zoals beschreven door Bokar Rinpoche, is als volgt:
 • de witte kleur van zijn lichaam: hij is volkomen zuiver, vrij van alle sluiers;
 • een enkel gezicht: de essentie van alle fenomenen is van één smaak;
 • de 4 armen: de 4 onbegrensde gevoelens (liefde, mededogen, vreugde, gelijkmoedigheid);
 • de twee benen gekruist in de vajra-houding: hij blijft niet hangen in de uitersten van nirvana voor zichzelf en samsara; hij verenigt mededogen en leegte;
 • het juweel dat in de handen wordt gehouden: het vervult het welzijn van alle wezens;
 • de rozenkrans in de rechterhand: hij trekt alle wezens naar de bevrijding;
 • de lotus in de linkerhand: zij bezit de kennis waarop mededogen voor alle wezens is gebaseerd; bovendien, zoals een lotus uit de modder groeit zonder dat haar bloem op enigerlei wijze wordt bevuild, zo werkt Avalokita in de wereld zonder door haar onvolkomenheden te worden bezoedeld;
 • de huid van de hinde op zijn schouder: de legendarische goedheid van de hinde symboliseert de gedachte aan het goede van de wezens;
 • de verschillende juwelen: de rijkdom van de kwaliteiten van zijn ontwaakte geest;
 • de zijde van vijf kleuren: de vijf wijsheden.
 • Boven het hoofd van de godheid of in zijn knot is soms een kleine Amitabha afgebeeld, om ons eraan te herinneren dat Avalokita behoort tot de Padma-familie waarover deze Boeddha regeert.

Zijn mantra is OM MANI PADME HUNG. De mantra om mani padme hum wordt beschouwd als het kenmerkende zegel van het boeddhisme in Tibet, waar het alomtegenwoordig is. Het wordt aangetroffen op gebedsbanieren, mani-stenen, gegraveerd op de bergen, op de drempels van huizen en kloosters, vaak gezongen door pelgrims die rozenkransen bidden of gebedsmolens (mani khorlo) bedienen waarin de mantra duizenden keren is afgedrukt. 

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw