Mantra recitatie

Mantra recitatie

Een mantra is een heilige uitspraak, een numineuze klank, een lettergreep, woord of fonemen, of een groep woorden in verschillende talen waarvan beoefenaars geloven dat ze religieuze, magische of spirituele krachten bezitten.Sommige mantra's hebben een syntactische structuur en een letterlijke betekenis, terwijl andere dat niet hebben.
Hier is een korte lijst van mantra's.

  • OM VAGISHVARA HUM: de mantra van de Mahabodhisattva Manjusri.
  • OM VAJRASATTVA HUM: De korte mantra voor Witte Vajrasattva.
  • OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM: De mantra van de Vajraguru Guru Padma Sambhava, Guru Rinpoche.
  • OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYU PUNYE JNANA PUKTRIM KURU SVAHA (Karma Kagyu): De mantra van Dölkar of Witte Tara.
  • OM TARE TUTARE TURE SOHA: De mantra van Groene Arya Tara-Jetsun Dolma of Tara, de Moeder van de Boeddha's.
  • OṂ AMARAṆI JĪVANTAYE SVĀHĀ: De mantra van de Boeddha van het grenzeloze leven: de Boeddha Amitayus in hemelse gedaante.
  • OM AMI DEWA HRI: De mantra van de Boeddha Amitabha.
  • OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SAKYAMUNI SWAHA: De mantra van Boeddha Sakyamuni, de historische Boeddha.
  • OM MANI PADME HUNG: De mantra van Chenrezig

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw