Wettelijke vermeldingen

1-Bedrijfsreferenties

THE-DHARMA-STORE.COM (hierna TDS) is een handelsmerk van Dixite SPRL

BTW nummer: BE0465685815

Rue de Rosières, 91

B-1332 GENVAL

Belgique

E-mail: sav@the-dharma-store.com

2-Toepasselijke rechten

We passen de Europese wet inzake consumentenrechten en de Belgische wetgeving toe op alle andere aspecten. De bevoegde rechtbank in geval van geschillen is de handelsrechtbank van Nijvel (België).

3-Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan DIXITE SPRL. Deze website is bestemd voor persoonlijk gebruik via een browser en bezoek online. Het is volstrekt ILLEGAAL om een deel of de gehele website van the-dharma-store.com te downloaden en/ of af te printen zonder een schriftelijke toestemming van DIXITE SPRL. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegang tot informatie of enige andere site die is gekoppeld aan of van deze site. Alle namen en logo’s van de website the-dharma-store.com zijn het exclusieve eigendom van DIXITE SPRL, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van DIXITE SPRL, is het niet toegestaan om deze merken en logo’s te gebruiken.

4-Legale leeftijd

Door producten te bestellen op the-dharma-store.com (TDS), verklaart u dat u 18 jaar bent of ouder.

5-Algemene verordening inzake gegevensbescherming

5.1-Privacyverklaring

TDS respecteert het privéleven van alle webgebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken uw informatie enkel voor een snellere en gemakkelijkere behandeling van uw bestelling. Verder gebruiken we deze informatie uitsluitend met uw toestemming, TDS zal nooit zonder uw toestemming toegang geven tot uw informatie aan derden. TDS gebruikers hebben als consument het recht om de gegevens te in te kijken, wijzigen of verwijderen die zijn vastgelegd in Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR). Op de gehele website waar u persoonlijke gegevens invoert, wordt de communicatie tussen de TDS website en uw browser beveiligd via het HTTP -protocol met een geldig SSL certificaat. TDS gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende diensten:

  • Uw persoonlijke gegevens staan in onze e-commerce software.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor de evaluatie, toepassing en uitvoering van het leveringscontract en om de klantrelatie te beheren die daar het resultaat van is. Zoals de gerichte implementatie van marketing door TDS en het terugvorderen van verschuldigde bedragen, de strijd tegen fraudebestrijding en naleving van wettelijke verplichtingen.
  • Uw gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over promoties, aankomst van producten of buitenkansjes op onze TDS website.
  • Uw gegevens die te maken hebben met donaties en sponsoringen op de TDS website worden gebruikt om liefdadigheidsinstellingen van al uw donaties te informeren en alleen zodat zij u een belastingcertificaat zouden kunnen leveren, indien dat mogelijk is voor hun. Gaat u daar niet mee akkoord, dan bent u vrij om volledig anoniem te blijven.

5.2-Donaties en sponsoring

Alle donaties en sponsoringen die op de TDS website worden gedaan, volgens het ‘sponsoring- en donatiecharter’ ondertekend door DIXITE SPRL en de vereniging die de donatie ontvangt. Klik hier om dit charter te raadplegen. DIXITE SPRL verzendt GEEN ENKEL fiscaal attest voor donaties die worden gedaan met hem als tussenpersoon. Als u toestemming heeft gegeven voor een donatie, stuurt DIXITE SPRL uw contactgegevens naar de vereniging zodat deze u een certificaat kan sturen. DIXITE SPRL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de afgifte van een belastingcertificaat door de donatie ontvangende organisaties. Alle donaties worden volledig gedoneerd aan de begunstigde verenigingen. Er is geen recht op afstand van giften op het TDS-platform.

5.3- Gegevens Onderaannemers

We doen beroep op een aantal bedrijven om ons te helpen bij het beheren van onze site. Onze belangrijkste onderaannemers voor gegevens staan hieronder vermeld, maar soms kunnen we ook de diensten van andere onderaannemers gebruiken:

  • Paypal, voor online betalingen
  • Ingenico, Atos/ Worldline, voor online betalingen
  • Mailchimp, voor onze tool voor nieuwsbrieven

6-Afmelden

Als u onze commerciële aanbiedingen niet langer wil ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar sav@the-dharma-store.com of gebruik maken van onze uitschrijffunctie op de site.

7 Garantie

7.1-Legale garantie

Op basis van de wet op de consumentenbescherming voor de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijk rechten. Elk item is onderhevig aan wettelijke garantie vanaf de aankoopdatum door de (of levering aan) eerste eigenaar. Geen enkele commerciële garantie schendt deze rechten. In overeenstemming met de Europese wetgeving biedt TDS 2 jaar garantie op alle producten in haar catalogus vanaf de leveringsdatum van het product.

7.2-Toepassing van de garantie

Om beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant zijn aankoopbewijs kunnen voorleggen. Om de garantieperiode te bepalen, moeten we de datum van de facturatie en de datum van de eerste schriftelijk en aangetekend aankondiging van het defect bekijken. Een e-mail gericht aan onze klantenservice (zie VERKOOPVOORWAARDEN) wordt in deze context ook als een schriftelijk gemotivering gezien. De garantie (commercieel en/ of legaal) is nooit van toepassing op defecten als gevolg van ongelukken, nalatigheid, vallen, abnormaal of oneigenlijk gebruik, gebruik in tegenstelling tot de doeleinden waarvoor het product is ontworpen, geen - respect voor instructies of handleidingen, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, ruw gebruik en slecht onderhoud. Noch is het van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals wierook, enz. Er wordt geen garantie gegeven op artikelen die niet bij TDS zijn gekocht. De garantie is niet transfereerbaar. Onder de garantie is het maximum dat kan worden verhaald via TDS ofwel reparatie, vervanging of terugbetaling van de geleverde goederen, met uitzondering van alle gevolg- en/ of indirecte schade.